Erkeğin Cinsel Tepkileri

Erkeğin Cinsel Tepkileri

Çağımızda cinsel tepki devresi ilk olarak bu devreyi dört aşamada ele almayı öneren Albert Moll tarafından çözümlenmiş ve tanımlanmıştır.
1.Şehvete düşkünlüğün başlaması, 2.Düzenli şehvet duyguları, 3.Şehvet doruğu ve 4.Ani düşüş.(A.Moll; Çocuğun cinsel yaşamı,1909). Wilhelm Reich ise
bir başka tanımlama önerdi. Ona göre; 1.Mekanik gerilim, 2.Biyo-elektrik yükü, 3.Biyo-elektrik yükün boşalması, 4.Mekanik rahatlama,(çözülme)
(W.Reich,Orgazmın işlevi.1927,1942). Daha yakın zamanlardaki araştırmalarıyla Masters ve Johnson bu aşamaları başka biçimde yorumladılar:
1.Heyacan aşaması, 2.Düzlük aşaması, 3.Orgazm ve 4.Sönüş aşaması (geri dönüş ya da sönüş). Onlar beşinci bir aşama kavramı olarak ta cinsel
isteksizlik dönemini getirdiler. Burada erkek organlarındaki tepkiler Masters ve Johnson tanımladığı biçinde ele alınmıştır.

Yorum yapın