Eşcinsel İlişki

Eşcinsel İlişki

Tüm memeliler benzeri insanlar da sadece karşın cinsten eşlerle değil , benzer cins ile de seks kurarlar . Yabancı bir söylemle , erkekde kadında , hem
karşıcinsel benzer zamanda eşcinsel ilişkide olabilir . ( Yunancada ” hetero ” farklı , başka ” homo ” ise benzer , benzer manasına geliyor . ) Benzer cinsel tutum
çocukluktan yaygın meydana gelmesine karşın , delikanlılıkta birçok alışılmış bir birşey değildir . ( Bebeklik ve Çocukluk , Delikanlılık ) Gerçekte AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI toplumunda insanların
ergenlikten evvelki senelerde karşın cinsten bir sürü , benzer cinsle ilişki kurdukları bilinir . Bu dönemde eşcinsel etkinliğe karşın az ya da hiç uyarı
göstermeksizin , onların sık karşın cinsle ilişki kurmayı yüklü tepkilerle engellenir . ileri ki zamanlarda vaziyet tersine döner . Bir defa onlu yaşlara
ulaştıklarında oğlan ve kız çocuklarından özel olarak karşıcinsel ilişki kurmaları beklenir ve rastgele bir eşcinsel vaziyetin görülmesi kocaman bir baskı
ve lanetlenmeye karşılaşır . Esasında bir bir sürü birey eşcinsel ilişkiyi ileri yaşlara da devam eder . Bir Takım insanlar amaçlı eçcinsel ilişki , karşıcinsel ilişki içinde
bir garnitür olmaktan yabancı bir ölçüt taşımaz . Bir Takım insanlar ise eşcinsel ilişkiyi sık uygularlar . Bunu arada sırada uygulayanların yanında , eşcinsel
ilişkiyi cinsel ilişkinin bir şekli olarak yeğleyenler de vardır .

Yorum yapın